Categories
Judecata

Smerenia e aia cu bârna

De ce vezi paiul din ochiul fratelui, dar nu vezi bârna din ochiul tau? Adică al meu, eu să îmi văd bârna din ochi. Deci în loc să mă duc să critic pe Obama, aș face bine să practic poruncile lui Iisus Hristos.

Cel ce are poruncile Mele şi le păzeşte, acela este care Mă iubeşte, zice Hristos. Pai eu Te iubesc dacă am poruncile tale și dacă le păzesc. E o problema simplă de logică și matematică.

  1. Am poruncile Lui Iisus
  2. Le pazesc

Pentru numărul unu este acest website: https://5L.ro adică cele cinci legi ale lui Iisus Hristos.

Nu a fost gândit pentru cele cinci legi de la început. La început am făcut o formulă în Excel ca să generez toate combinațiile posibile de doua caractere (litere de la a la z, cifre 0 – 9). Am testat această lista de posibile domenii pe .ro si 5l.ro era singurul domeniu de două caractere care mai era disponibil.

Va dați seama ca l-am luat :). Un domeniu de două caractere e valoros.

Dar, după lupte mari și late în căutarea lui Hristos, am găsit la Tolstoy că Iisus ne-a dat la Matei 5, cele cinci porunci.

Cinci porunci sau cinci legi, sau 5L.ro, așa că iaca cum se naște coincidența în inima omului.

Deci 1. Am poruncile Lui Iisus?

Da!

Unde le găsesc? Pe acest site: https://5L.ro

Ce altceva mai avem nevoie pentru examenul final al vieții noastre?

Găsim tot pe 5L.ro copiuță pentru examen (Când va veni Fiul Omului întru slava Sa). Găsim întrebările și răspunsurile corecte de la examenul final. Care examen final?

Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga.

Acest examen, examenul final care determină daca ești de-a dreapta și moștenitor al Împărăției sau de-a stânga adică blestemat la osânda veșnică, în focul destinat diavolilor și îngerilor lui.

Succes! Really… Îmi doresc ca tu, când citești aceste rânduri să fii veșnic în Împărăția dimpreună cu Tatăl și cu Fiul. Doamne ajuta!

Mai este “politically correct” sa spui Doamne? De curând am auzit la cineva ca nu este corect spus Dumnezeu ci un cuvânt mai potrivit ar fi Creator. Tu ce părere ai, cum vorbești cu Tatăl Ceresc?

Cum păzesc poruncile lui Hristos?

Categories
Biblia Judecata

Când va veni Fiul Omului întru slava Sa

Când va veni Fiul Omului întru slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El, atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea Lui toate neamurile şi-i va despărţi pe unii de alţii, precum desparte păstorul oile de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga.

Atunci va zice Împăratul celor de-a dreapta Lui:

Veniţi, binecuvântaţii Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia cea pregătită vouă de la întemeierea lumii.

Căci flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi M-aţi primit; Gol am fost şi M-aţi îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi cercetat; în temniţă am fost şi aţi venit la Mine.

Atunci drepţii Îi vor răspunde, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei? Sau când Te-am văzut străin şi Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la Tine?

Iar Împăratul, răspunzând, va zice către ei:

Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi făcut.

Atunci va zice şi celor de-a stânga:

Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care este gătit diavolului şi îngerilor lui.

Căci flămând am fost şi nu Mi-aţi dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; Străin am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi cercetat.

Atunci vor răspunde şi ei, zicând: Doamne, când Te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă şi nu Ţi-am slujit?

El însă le va răspunde, zicând: Adevărat zic vouă: Întrucât nu aţi făcut unuia dintre aceşti prea mici, nici Mie nu Mi-aţi făcut.

Şi vor merge aceştia la osândă veşnică, iar drepţii la viaţă veşnică. (Matei 25:31-46)